|
Open Inloop Teken- en Schilderlessen: Portret, Figuur, Model, Traditioneel, Experimenteel op de Weesperzijde nr. 4, 1091 EA Amsterdam
Inloggen Cursisten
              Nieuw werk van cursisten die mee doen aan de open inloop lessen.                      
Home/ Agenda | Eigen werk | Cursussen/ werk cursistenOpen Inloop Modeltekenen en -schilderen | Nieuw werk deelnemers | Peter Eurlings | Links & Contact | Nieuwsbrief | Sitemap | Bedrijfsworkshop | Nederlandse versie Deutsche Version Deutsche Version

Pagina 6 van 9

1...2...3...3a...4...5...6...7...8...9...10

Nieuw werk deelnemers Open Inloop/
Work of participants of the Drop-in Lessons

Voorbeelden van een aantal stillevenstudies in olieverf of andere materialen in verschillende technieken./
Some examples of participants, still lifes in different techniques.
Aquarel in 1 sessie door Bart/ Watercolours in 1 session by Bart (15-02-2010)Vergroten Stilleven in olieverf in de monochrome alla prima techniek in 1 sessie door Michiel  / Still life in the monochrome alla prima (direct painting) technique by Michiel (11-2009)  Vergroten Stillevenstudie in aquarel gemaakt in monochroom blauw en achtergrondkleur in 1 sessie/ Still life study in watercolours in monochrome in 1 session by Sergey (begin 2010)Vergroten

Stilleven met avocado en appel in aquarel door Bart in 1 sessie. Lagen techniek: eerste laag in monochroom blauw en tweede laag glaceren in kleur.
/
Still life with avocado and apple in watercolours by Bart in 1 sessie. Layer technique: first layer in monochroom blue and second layer in colors. (15-02-2010)

Stilleven in olieverf in een (bijna) monochrome alla prima techniek gemaakt in 1 sessie door Michiel.
/
Still life in oilpaint made in an almost monochrome direct painting technique in 1 session by Michiel (November 2009).

Stillevenstudie in aquarel gemaakt in monochroom blauw en achtergrondkleur in 1 sessie door Sergey
/
Still life study in watercolours in monochrome in 1 session by Sergey (begin 2010)

Granaatappel stilleven. Olieverf in glaceertechniek door Thea/ Oilpaint in glazing technique. Pomme Granate still life by Thea, first layer.Na een aantal sessies waarbij dunnen lagen verf (glaceertechniek) worden aangebracht het uiteindelijke resultaat. Stilleven met granaatappel door Thea/ After a few sessions building up the oilpaint with thin layers of color. Pomme Granate by Thea.Vergroten Olieverfstudie in Payne's grey en titaanwit van een gipsen hoofd (mogelijk een Apollo) in een sessie door Bart./ Oilpaint study in Payne's grey and Titanium white of a cast (Apollo) in one session by Bart.Vergroten

Olieverfschilderij opgebouwd in dunne kleurlagen (zonder gebruik makend van wit): glaceertechniek. Granaatappel opgebouwd in enkele sessies door Thea
/
Oilpaintingstudy build up in thin color layers (without use of white paint): glazing. Pomme Granate still life done in a few sessions by Thea.

 

Olieverfstudie in Payne's grey en titaanwit van een gipsen hoofd (mogelijk een Apollo) in één sessie door Bart.
/
Oilpaint study in Payne's grey and Titanium white of a cast (Apollo) in one session by Bart.

Stilleven in alla prima techniek door Job in 1 sessie (olieverf, 28 april 2010)/ Still life in oilpaint. Study by Job (April 28 2010)Vergroten Olieverfstudie in alla prima techniek, gemaakt in enkele sessies door Bart. Stilleven met knoflook (maart 2010)/ Oilpainting study made in direct painting technique in a few sessions. Still life with garlic by Bart (March 2010).Vergroten Stilleven met flessen door Thea. Olieverf/ Still life by Thea, oilpaint.Vergroten

Olieverfstudie in 1 sessie. Alla prima techniek. Stilleven met uien door Job gemaakt op 28 april 2010.
/
Oilpaint study in one session. Direct painting technique. Still life with onions by Job, April 28 2010.

Olieverfstudie in alla prima techniek, gemaakt in enkele sessies door Bart. Stilleven met knoflook (maart 2010)
/
Oilpainting study made in direct painting technique in a few sessions. Still life with garlic by Bart (March 2010).

Stilleven met flessen door Thea. Olieverf in transparante lagen (glaceer technique)
/
Still life by Thea, oilpaint. Blue, green and orange in glacis technique (transparant layers).

     
     
     
 

 

 

Pagina 6 van 9

1...2...3...3a...4...5...6...7...8...9...10

 

 

 

Home/ agenda | Eigen werk | Cursussen/ werk cursisten | Peter Eurlings | Links, Contact & Nieuwsbrief | Sitemap | Bedrijfsworkshops | English version of petereurlings.nl